Znani są pierwsi laureaci nagrody LUI Che Woo – Prize for World Civilisation

HONG KONG, 27 lipca 2016 r. /PRNewswire/ — W dniu dzisiejszym ogłoszeni zostali pierwsi trzej laureaci nagrody LUI Che Woo Prize – Prize for World Civilisation (dalej: nagroda LUI Che Woo, lub nagroda).

Wideo – https://www.youtube.com/watch?v=dzfB6xB_PR8

Zdjęcie – http://photos.prnewswire.com/prnh/20160726/392933

Zdjęcie – http://photos.prnewswire.com/prnh/20160726/392934

Zdjęcie – http://photos.prnewswire.com/prnh/20160726/392935

Zdjęcie – http://photos.prnewswire.com/prnh/20160726/392936

Zdjęcie – http://photos.prnewswire.com/prnh/20160726/392937

Pełny komunikat multimedialny znajduje się pod adresem: http://www.prnasia.com/mnr/lcw_201607.shtml

Pierwszymi laureatami nagrody LUI Che Woo 2016 r. są:

Nagroda w kategorii 1: Zrównoważony rozwój na świecie (Nagroda za zrównoważony rozwój)
Obszar specjalny: Żywność na świecie: bezpieczeństwo i ochrona
Laureat: Yuan Longping

Nagrodę za zrównoważony rozwój otrzymał profesor Yuan Longping za osiągnięcia naukowe w uprawie wysoko wydajnego ryżu hybrydowego, dzięki któremu udało się w trwały i zrównoważony sposób zaopatrzyć w żywność Chiny oraz obszary od dawna objęte ryzykiem klęski głodu. Technologia upraw hybrydowego ryżu profesora Longpinga znacząco przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa światowego zaopatrzenia w żywność.

Nagroda w kategorii 2: Poprawa dobrobytu ludzkości (Nagroda w zakresie poprawy dobrobytu)
Obszar specjalny: Leczenie lub kontrola epidemii, chorób zakaźnych i chorób przewlekłych
Laureat: Lekarze bez Granic

Nagrodę w zakresie poprawy dobrobytu otrzymała organizacja Lekarze bez Granic za ogromny wkład w leczenie i opanowanie epidemii cholery na Haiti w 2010 r. i epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Afryce Zachodniej w 2014 r. Organizacja zapewnia wsparcie humanitarne i medyczne regionom objętym konfliktami zbrojnymi i obszarom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, jej praca spowodowała zatem znaczące polepszenie dobrobytu ludzkości.

Nagroda w kategorii 3: Promowanie pozytywnej postawy życiowej i zwiększenia ilości pozytywnej energii (Nagroda za pozytywną energię)
Obszar specjalny: Osoby lub organizacje, których zachowanie i osiągnięcia inspirują, pobudzają i dają nadzieję innym
Laureat: James Earl “Jimmy” Carter

Nagrodę za pozytywną energię otrzymał Jimmy Carter za doskonałą pracę własną i założonej przez niego w 1982 r. organizacji The Carter Center. Przyczyniło się to w znaczący sposób do promowania pozytywnej postawy życiowej i zwiększenia poziomu pozytywnej energii na świecie. Dzięki krzewieniu pokoju, dobrobytu, zdrowia i nadziei wśród milionów oraz walce o prawa człowieka i sprawiedliwe społeczeństwo Jimmy Carter stanowi inspirację, źródło pozytywnej energii oraz nadziei dla ludzi na całym świecie.

– Dzisiejsza data stanowi ważny kamień milowy dla nagrody LUI Che Woo – Prize for World Civilisation. Nagroda ta została ustanowiona w celu promowania światowego pokoju, wzajemnego szacunku i wsparcia, a także stworzenia takiego środowiska, w którym wszyscy mogą cieszyć się zasobami naturalnymi ziemi i je z szacunkiem wykorzystywać – powiedział Dr Lui Che Woo, założyciel i przewodniczący Rady Gubernatorów (rady nagrody LUI Che Woo). – Wraz z ogłoszeniem pierwszych laureatów nagrody mam nadzieję, że stworzymy troskliwy i kochający świat – dodał Dr Lui.

Dr Lui wyraził nadzieję, że trzej laureaci nagrody będą nadal dokonywać postępów w swoich dziedzinach, uniwersalnie udostępniając swoje pomysły i wkład w celu polepszenia społeczeństwa i szerzenia pozytywnej energii na całym świecie.

– W przeciwieństwie do innych międzynarodowych nagród za stałe kategorie nagroda LUI Che Woo przyznawana jest w wielu dziedzinach, a jej laureatami mogą zostać osoby spoza środowiska naukowego – powiedział profesor Lawrence J. Lau, przewodniczący komisji rekomendującej kandydatów do nagrody. – Trzej laureaci nagrody zwycięsko przeszli surową ocenę w trzystopniowym procesie ewaluacyjnym. Proces ten udowadnia, że nagrody zostały przyznane tym, którzy naprawdę na nie zasługują – dodał profesor.

LUI Che Woo Prize Limited
26 lipca 2016 r.

Przedstawicieli mediów prosimy o kontakt z pracownikami firmy Ruder Finn Asia:

 

SOURCE LUI Che Woo Prize Limited

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *